Logo

Българска телеграфна агенция (БТА) е националната информационна институция на България, създадена преди 115 години. Ежедневно БТА разпространява около 1000 новини и 2000 снимки от страната и света. Емисиите на БТА отразяват всичко, което се случва във вътрешната и международната политика, икономика, обществен живот, култура, наука, спорт. Агенцията има широкообхватна мрежа от над 200 репортери, кореспонденти и сътрудници в страната и по света. Източници на информация са също и международните информационни агенции. Клиенти и партньори на БТА са националните медии, водещите регионални медии, всички държавни институции, както и множество компании.

Наред с основната си функция и приоритет – да предоставя информация бързо и надеждно БТА изпълнява и своята обществена роля, като не само отразява събитията, но често ги провокира и инициира. БТА организира комуникационни кампании, форуми, срещи, конференции, кръгли маси и други инициативи, които увеличават информационния поток по определена тема, правят работата на институциите по-прозрачна, съдействат за изграждане на позитивен имидж на България по света, подкрепят и популяризират българската култура, налагат европейски ценности у нас и др. Събитията са насочени към различни целеви групи – българските медии в страната и чужбина, кореспондентите на чуждите медии в България, българската общественост, институциите на Европейския съюз и други.

Copyright © 2013 by Bulgarian News Agency