Logo

ЛИК – списанието за литература, изкуство и култура на БТА, основано през 1965 като дайджест за световна култура, рестартирало след 1999 с по-широк обхват, включвайки български автори, събития и личности, претърпява поредна метаморфоза в духа на времето качва се на електронен носител. И занапред ЛИК ще отстоява утвърдения през четирийсет и трите години на своето съществуване авторитет надежден водач в безбрежния океан на човешката култура.  

Copyright © 2013 by Bulgarian News Agency